Search

Poznate vrste dinozavrov?

Vrste dinozavrov

V nadaljevanju si bomo pogledali vrste dinozavrov oziroma njihovo razdelitev na skupine/rede.  Naj ob tem zapišemo, da med znanstveniki ni povsem dokončne določene taksonomije dinozavrov, saj je v razumevanju njihovih prednikov preveč vrzeli, da bi bila enoglasno sprejeta.  

Številne vrste dinozavrov
Pred okoli 250 milijoni leti so se arhozavri, predniki dinozavrov, razdelili v dve skupini: v skupino, podobno ptičem, ki je vključevala dinozavre, pterozavre in ptice, in v skupino, podobno krokodilom, ki je vključevala aligatorje, krokodile in druge njihove sedaj že izumrle sorodnike. Naj vas ne zavede današnje pojmovanje krokodilov, ki jih povezujemo z vodo. Ne, pred milijoni leti je bila večina teh povsem kopenskih na vrhu prehranjevalne verige. Danes poznamo 23 različnih vrst krokodilov, nekoč jih je bilo na desetine in večina je bila tudi tedaj podobno okorela v gibanju, kot so današnji krokodili. Pri skupini, podobni ptičem, imajo znanstveniki težave s pomanjkanjem najzgodnejših primerkov, zato razvoj iz arhozavrov v ptičjo skupino še ni povsem dognan. Vsekakor pa so ena prvih skupin pterozavri, včasih narobe poimenovani »pterodaktili« ali »leteči dinozavri«. Bili so prvi vretenčarji, ki so razvili letenje. Pojavili so se v poznem triasu in jih zasledimo na vseh koncih sveta v velikosti od vrabca do velikanov z 20 metrskimi razponi kril. V naši razdelitvi ostane samo še skupina dinozavrov, ki jo delimo v dve skupini: saurischia in ornithischia

Sprehod med dinozavri
Kot rečeno delimo skupino dinosauria na podskupini saurischia in ornithischia. Prvi imajo ptičjo medenico, drugi kuščarsko. V čem je razlika? Vsaka medenica je sestavljena iz treh kosti: dimeljnice, črevnice in sednice. Če dimeljnica (os pubis) štrli naprej, gre za saurischio, če nazaj, pa imamo pred seboj ornithischio.
Saurischia se deli naprej na zavropode, to so velikanski dinozavri, kot na primer diplodoki, ter teropode, kjer srečamo največje mesojedce. Najbolj primitivni zavropodi so bili dvonogi, z razmeroma kratkim repom in vratom. Naprednejše vrste pa so imele dolge vratove in repe ter spadale med največje živali, ki so kdaj bivale na Zemlji. Domnevajo, da so bili vsi rastlinojedi. Teropodi so bili večinoma dvonogi, čeprav obstajajo primerki, kot na primer spinozaver, da so obstajali tudi štirinožci. Bili so mesojedci. V tej skupini srečamo megalozavre, kot rečeno spinozavre, alozavre, tiranozavra, velociraptorja in ptice.
Skupina ornithischia se deli na manjše skupine, med katerimi naj naštejemo nekaj najbolj znanih. To je skupina oklepljenih dinozavrov (Thyreophora), katere predstavniki so znani po svojih bodicah, oklepih in izboklinah na repih. Nekateri od njih so zelo veliki, pri čemer znanstvenike bega odnos velikosti telesa in relativno majhne ustne odprtine s slabimi zobmi. Njihove predstavnike srečamo po celem svetu, delimo pa jih še na dve podskupini: stegozavre in ankilozavre. Druga večja skupina so ornitopodi (ornithopoda), poimenovana po pticam podobnih nogah (trije naprej obrnjeni prsti), tretja so pahikefalozavri (Pachycephalosauria) in četrta rogati ceratopsi(Ceratopsia). Dinozavri ornithischia so bili rastlinojedi in večinoma so živeli v čredah.